Οι ΕΝ.ΔΗΜΟ. στη προσπάθειά τους να δημιουργήσουν ένα σύστημα συμμετοχικής διαβούλευσης με τους πολίτες, διεξάγει μέσα από αυτόν εδώ τον ιστότοπο συνεχή δημοψηφίσματα.
Μέσα από την συμμετοχή των πολιτών ανιχνεύουμε τις κοινωνικές τάσεις και τις συμπεριλαμβάνουμε στη διαμόρφωση των επιχειρημάτων μας στα Δημοτικά Συμβούλια του Δήμου Καστοριάς, καθώς και στη λήψη αποφάσεων με την ευρύτερη δυνατή κοινωνική αποδοχή.

Οδηγίες δίνονται σε κάθε δημοψήφισμα ξεχωριστά και περιλαμβάνουν την απαραίτητη τεκμηρίωση, συνήθως σε συνοπτικό κείμενο, με τους απαραίτητους υπερσυνδέσμους (links), ώστε να ξεκινήσετε την δικιά σας έρευνα.

Επειδή τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε είναι δωρεάν μεν, αλλά μειωμένης αξιοπιστίας, ψήφοι που φαίνονται ότι προέρχονται από παραπλήσια ip διεύθυνση και έχουν μικρό εύρος χρόνου σε δυο διαδοχικές ψηφοφορίες δεν θα τις θεωρούμε έγκυρες.
(τα εργαλεία αυτά έχουν την αδυναμία όταν κλείσετε τον brοwser σας ή επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας να μπορείτε να ψηφίσετε και πάλι. Όμως κι εμείς από την πλευρά μας μπορούμε να εκτιμήσουμε αν η ψήφος σας είναι έγκυρη ή όχι).
Πάντως θα προτρέπαμε τους συμμετέχοντες να κρατήσουν υπεύθυνη στάση στις ψηφοφορίες τους...